Pre- en postnatale kinesitherapie

Prenatale kine helpt u om beter voorbereid te zijn op de bevalling en om de typische zwangerschapskwaaltjes te behandelen en/of te voorkomen.

Voorbereiding bevalling

 • Tips om de weeën zo goed mogelijk op te vangen : ademhaling, ontspanning, houdingen
 • Ademhalings- en perstechnieken
 • Bespreking van het verloop van de bevalling
 • Aanleren bekkenbodemspieroefeningen
 •  

Zwangerschapskwaaltjes

 • Bekkeninstabiliteit/bekkenpijn
 • Urineverlies
 • Rugklachten
 • Oedeem
 •  

Postnatale kine helpt u bij een algemeen herstel na de bevalling en een goede opbouw naar sporthervatting. Er is ook een belangrijke preventieve functie naar latere bekkenbodemproblemen/incontinentieproblemen. Indien u last hebt van postnatale complicaties worden deze ook behandeld.

Algemeen herstel

 • Versterken diepe buik en bekkenbodemspieren
 • Algemene conditietraining
 • Begeleiding naar sporthervatting
 •  

Postnataal herstel

 • Diastase
 • Urineverlies
 • Stoelgangsverlies
 • Revalidatie na keizersnede
 •